gamrat
 
 

Jesteśmy jednym z największych przetwórców tworzyw sztucznych w kraju, liczącym się w Europie.

Przedmiotem naszej działalności jest przetwórstwo tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa. Naszą największą dumą jest już ponad siedemdziesięcioletnia tradycja i ciągle wzrastające inwestycje, które stały się następstwem przekształceń gospodarczych przełomu lat 80-tych i 90-tych.

Od 1 sierpnia 1996 roku staliśmy się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, co stało się pierwszym krokiem na drodze do restrukturyzacji firmy. Lata 90-te były czasem systematycznych unowocześnień oraz zakupu nowych maszyn i technologii. Nasze linie produkcyjne pochodzą z renomowanych firm światowych, co gwarantuje zastosowanie najnowocześniejszych technik w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Gamrat SA jest firmą przyjazną środowisku. Stosowane technologie gwarantują niemal całkowitą redukcję zanieczyszczeń. Dbamy o to, by zarówno proces produkcji jak i wyrób finalny były ekologiczne, a niekorzystne wpływy na środowisko naturalne minimalizowane. Dbałość o środowisko naturalne jest istotną częścią realizowanej przez Spółkę "Polityki Środowiskowej", a skuteczność wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 potwierdzona została uzyskanym w kwietniu 2007 roku certyfikatem.

Naszym największym atutem jest światowa jakość produktów. Nasze wyroby spełniają wymagania norm o standardzie międzynarodowym oraz posiadają niezbędne atesty. Czego potwierdzeniem jest przyznany firmie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Obecnie w Spółce rozpoczął się proces wdrożenia i przygotowania do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na  zgodność z wymaganiami PN-N 18001:2004.

 


 
Warszawa ul Bukowiecka 92 lok 114a          tel: (022) 435 76 62          e-mail: biuro@liderwykladziny.pl